Головна

Офiцiйний партнер Reynaers Aluminium
в Українi

Техно Строй

Нашi проекти

Нашi переваги

15 рокiв успiшної роботи на ринку алюмiнiєвих конструкцiй

Бiльше 150 засклених об’єктiв приватних будинкiв

Власне виробництво алюмiнiєвих конструкцiй

Найвища якiсть сервісу

Висококвалiфiкований персонал

Якiсний монтаж по всiм нормам ДСТУ

Повне гарантiйне i пiслягарантiйне обслуговування

Наша продукцiя

Про компанiю Рейнарс

Рейнарс Алюмініум (Reynaers Aluminium) є провідною європейскою компанiєю, що спецiалiзується на розробцi сучасних i надiйних рiшень з алюмiнiю для вiкон, дверей, розсувних дверей, фасадiв. Рейнарс керується принципами енергоефективності, i вiдповiдально пiдходить до впливу компанiї на довкiлля.

Заснована в 1965 роцi, в теперiшнiй час Рейнарс забезпечує роботою бiльше 1600 спiвробiтникiв в 40 країнах свiту i здiйснює eкспорт в бiльше нiж 70 країн на 5 континентах.

Всi високоякiснi системи Рейнарс вiдповiдають найвищим вимогам з точки зору комфорту, безпеки, архiтектурного проектування i eнергоeфективностi. Компанiя «Техно Строй» є офiцiйним партнером компанiї Рейнарс на територiї України.

Кожен крок ланцюжка поставки продукцiї Reynaers здiйснюється вiдповiдно до найсуворiшого контролю якостi, що дозволяє гарантувати, що системи Reynaers вiдповiдають всiм технiчним вимогам.

Вся продукцiя Reynaers проходить тестування на вiдповiднiсть європейським стандартам якостi i має сертифiкати системи управлiння якостi ISO 9001:2008, що гарантує контроль якостi продукцiї на кожному етапi її шляху до клiєнта.

Компанiя Рейнарс

Розгорнути

Крiм широкої лiнiйки стандартних рiшень, компанiя Reynaers може вирiшити будь якi дизайнерськi задачi. Дослiдження, розробка нових продуктiв i їх тестування проходить в iнститутi Reynaers. Iнститут Рейнарс має найбiльший приватний центр тестувань для вiкон, дверей i фасадiв. Крiм випробовувань в Iнститутi Рейнарс проводяться випробовування в незалежних дослiдницьких органiзацiях.

Постiйнi iнвестицiї в сучаснi випробувальнi засоби гарантують високу якiсть, довговiчнiсть i надiйнiсть матерiалiв Рейнарс.

Рейнарс в Українi

Reynaers поставляє системи в Україну з початку 1990-х, офiцiальне представництво було вiдкрито в 2002 роцi, а з кiнця 2009 року запрацював логiстичний центр. Загальна площа центру становить 10 000 м², з яких площа складських примiщень – 7 000 м², площа виробничих примiщень – 3 000 м².

Логiстичний центр Reynaers вiдповiдає всiм останнiм європейським вимогам i стандартам якостi. Термiнал оснащений сучасним обладнанням i технікою, спецiальне програмне забезпечення дозволяє максимально eфективно i швидко формувати замовлення i проводити вiдвантаження. Компанiя «Техно Строй» є офiційним партнером компанiї Рейнарс в Українi i гарантує якiсне сервiсне обслуговування для своїх клiєнтiв.

Переваги алюмiнiю

Нашi спецiалiсти допоможуть Вам у виборi
кращої продукцiї

Розрахунок вартостi

Григорiй Дiдик

Технiчний директор «Рейнарс Україна»

ТОВ «Рейнарс Україна» пiдтвержує, що ТОВ «Техно Строй» є нашим сертифiкованим партнером, якого ми впевненно можемо рекомендувати, як надiйного архiтектурного i технiчного пiдрядника.

У всiх спільних проектах спiвробiтники ТОВ «Техно Строй» вiдповiдально пiдходять до поставленого завдання, своєчасно i оперативно вирiшують виникаючi питання.

Ми переконалися у високiй професiйній якостi iнженерних рiшень i вiдмiнній реалiзацiї проектiв.

«Техно Строй» надає сервiсне гарантiйне i пiслягарантiйне обслуговування об’єктiв, є фiнансово-вiдповiдальним партнером i в строк виконує усi взятi на себе зобов’язання. До того ж, не можна не вiдзначити, що спiвробiтники компанiї «Техно Строй», однi з небагатьох в Українi, якi пройшли спецiальне навчання i сертифiкованi на роботу з системою GP 51 вiд Reynaers.

Ми радi продовжувати спiвпрацю з ТОВ «Техно Строй» i впевненi, що в подальшому наша спiвпраця стане ще бiльш плiдною.

Вiдгуки